Ga naar de inhoud

Complimenten Tata Steel

Tata Steel heeft NLB gecomplimenteerd na de oplevering van het Teeropslagtanks Project bij KooksFabriek 2. Nadat de bestaande teeropslagtank eind 2105 was afgekeurd besloot Tata Steel deze te vervangen door twee nieuwe teeropslagtanks met ieder een capaciteit van 950m3. In opdracht van maincontractor Geldof NV is door NLB het leidingwerk compleet vernieuwd. Dit leidingwerk betrof onder meer stoomtracing (DN15), stoomleidingen (DN150) en teerleidingen (DN200). Het project is gefaseerd uitgevoerd zodat Tata altijd één tank in bedrijf kon houden. In mei 2016 is de eerste nieuwe tank in gebruik genomen en in september 2016 is ook de tweede tank door Tata Steel in gebruik genomen.

Teertanks Tata Steel